Uniunea Europeană
Guvernul României
Instrumente Structurale

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin intermediul seriei de conferințe științifice anuale organizate de către IOSUD și Școlile Doctorale (http://www.cssd-udjg.ugal.ro/) permite publicarea rezultatelor cercetării membrilor grupului-țintă al proiectului în volume - supliment ale revistelor indexate în baze de date internaționale prestigioase, care se regăsesc în lista de mai jos. Publicarea se face exclusiv pe baza procesului de peer review / recenzare specific fiecărei reviste / fiecărui domeniu de cercetare, cu respectarea normelor deontologice și etice în cercetarea științifică.

Lista revistelor se regăsește în acest document.

Vă invităm să participați la seminarul cu titlul Stimularea implicării doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorali în activităţi de redactare a proiectelor de cercetare şi a articolelor ştiinţifice care va avea loc joi, 10 octombrie 2019, ora 10, în Sala Consiliului de administraţie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Manifestarea se desfășoară în cadrul proiectului Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și post doctoranzilor – ANTREPRENORDOC - contract nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847, corespunzător activităților A3.3.

Programul seminarului poate fi descărcat de aici.

Membrii echipei de management și ai echipei de implementare ale proiectului Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor - ANTREPRENORDOC sunt convocați în data de 30 septembrie, la orele 16, în sala U151, în vederea discutării aspectelor vizând actualizarea permanentă a bazei de date cu membrii grupului țintă (actualizare activități și raportare GT în luna septembrie).

Descarcă anunțul

Programul de pregătire antreprenorială va cuprinde:

  • Competențe antreprenoriale generale, în care sunt prevăzute cursurile: Fundamentele antreprenoriatului (24 ore), Marketing antreprenorial (12 ore), Managementul financiar al afacerii (12 ore).
  • Competențe antreprenoriale specifice, adaptate domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare SNCDI 2014-2020 (Bioeconomie; Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate; Energie, mediu și schimbări climatice; Eco-nanotehnologii și materiale avansate; Sănătate), în care sunt prevăzute cursurile Tehnologii și produse inovative în Domeniul de specializare inteligentă (30 ore), Dezvoltarea planului de afaceri specific (42ore).

ORAR

Disciplina Data Ora Locația Lector
Fundamentele antreprenoriatului 27.09.2019 1600-2000 FEAA, Strada Nicolae Bălcescu nr. 59-61 Galați, Sala I 17 Prof. dr. ec. Florin Marian BUHOCIU
Fundamentele antreprenoriatului 28.09.2019 0900-1300 FEAA, Strada Nicolae Bălcescu nr. 59-61 Galați, Sala I 17 Prof. dr. ec. Florin Marian BUHOCIU
Marketing antreprenorial 30.09.2019 1600-2000 FEAA, Strada Nicolae Bălcescu nr. 59-61 Galați, Sala I 17 Prof. dr. ec. Adrian MICU
Marketing antreprenorial 01.10.2019 1600-2000 FEAA, Strada Nicolae Bălcescu nr. 59-61 Galați, Sala I 17 Prof. dr. ec. Adrian MICU

Pentru următoarele ședințe de pregătire antreprenorială orarul va fi afișat pe site-ul proiectului

Înscrierea cursanților se face la Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere este 23.09.2019-26.09.2019, orele 0900-1500.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente

  • Diplomă de licență - copie conform cu originalul;
  • Foaie matricolă/supliment la diplomă - copie conform cu originalul;
  • Certificat de naștere - copie conform cu originalul;
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul)- copie conform cu originalul;
  • Buletin/Carte de identitate - copie xerox;
  • Dosar șină;

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să contactați secretariatul departamentului.

Persoană de contact: Prof. dr. ing. dr. ec. Silvius STANCIU, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresă: Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic dfctt.ugal.ro, Sala U 109, Str. Domnească, nr. 47, Galați 800008, România

Adresă de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon:+40 336 130 142, Fax: +40 236 468 061

Descarcă anunțul

Membrii echipei de management și ai echipei de implementare ale proiectului Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor - ANTREPRENORDOC sunt convocați în data de 27 septembrie, la orele 16, în sala U151, în vederea discutării aspectelor vizând programarea workshopurilor de prezentare a bunelor practici și a metodologiei proiectului cu participarea autorităților locale și a mediului economico-social.

Descarcă anunțul

Membrii echipei de management și ai echipei de implementare ale proiectului Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor - ANTREPRENORDOC sunt convocați în data de 26 septembrie, la orele 16, în sala U151, în vederea discutării aspectelor vizând programarea ședințelor și sesiunilor de promovare exploratorie a rezultatelor proprii proiectului, precum și a activităților de promovare a cercetării științifice doctorale și postdoctorale.

Descarcă anunțul

Membrii echipei de management și ai echipei de implementare ale proiectului Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor - ANTREPRENORDOC sunt convocați în data de 25 septembrie, la orele 12, în sala U151, în vederea discutării și repartizării sarcinilor de lucru în vederea retransmiterii Raportului Tehnic 1 către autoritate.

Descarcă anunțul