Uniunea Europeană
Guvernul României
Instrumente Structurale

Posibile căi de publicare a rezultatelor cercetării membrilor grupului țintă în cadrul unor volume-supliment ale revistelor academice editate și publicate în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați [descarcă]

Rezultatele finale ale selecției candidaților primei serii a grupului țintă (carcetători postdoctorat) aferent partenerului Universitatea „Ovidius” din Constanța în cadrul proiectului „Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor” (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847) [descarcă].

Rezultatele finale ale selecției candidaților primei serii a grupului țintă aferent partenerului Universitatea „POLITEHNICA” București în cadrul proiectului „Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor” (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847) [descarcă].

Rezultatele finale ale selecției candidaților primei serii a grupului țintă aferent partenerului Universitatea Maritimă din Constanța în cadrul proiectului „Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor” (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847) [descarcă].

Rezultatele finale ale selecției candidaților primei serii a grupului țintă (doctoranzi) aferent partenerului Universitatea „Ovidius” din Constanța în cadrul proiectului „Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor” (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847) [descarcă].

Rezultatele finale ale selecției candidaților primei serii a grupului țintă aferent partenerului Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava în cadrul proiectului „Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor” (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847) [descarcă].

Rezultatele finale ale selecției candidaților primei serii a grupului țintă aferent beneficiarului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în cadrul proiectului „Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor” (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847) [descarcă].

ANUNȚ SELECȚIE Prima Serie a GRUPULUI ȚINTĂ în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Apel: POCU/380/6/13 - Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC cod proiect 123847) [descarcă]

METODOLOGIA DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂDOCTORANZI și CERCETĂTORI POST-DOCTORAT în vederea acordării de sprijin financiar în cadrul proiectului Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC) – Cod Contract: POCU/380/6/13 [descarcă].

Anexa 7 a Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5376/19.10.2017 privind aprobarea domeniilor de specializare inteligente din Strategia CDI 2014-2020 [descarcă].